Cập nhật sản phẩm

dau-nhot-dong-co-diesel-versimax-hd11-5w-30-14-2

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30 với phê duyệt mới của MB 228.51 approval. Versimax HD11 5W-30 là một loại dầu động cơ đa cấp, có cấp độ nhớt là SAE 5W-30, tiêu chuẩn ACEA: E4/E6/E7/E9, chuyên dùng cho động cơ diesel, động cơ turbo tăng áp.

dau-nhot-dong-co-diesel-morris-Versimax-HD14-10w-30-1

Bản tin sản phẩm mới: Versimax HD14 10w-30

Versimax HD14 10W-30 là dầu động cơ diesel hạng nặng Mid-SAPS, được sản xuất từ ​​dầu gốc nhóm II và nhóm III. Sản phẩm này có chứa một gói phụ gia tiên tiến được xây dựng để cung cấp sự bảo vệ tối đa khi hoạt động trong các điều kiện rất nghiêm trọng với các khoảng thời gian xả kéo dài.

dau-nhot-dong-co-deissel-versimax-hd11-5w-30-16-10

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30 với phê duyệt mới của Scania LDF-4. Versimax HD11 5W-30 là một loại dầu động cơ đa cấp, có cấp độ nhớt là SAE 5W-30, tiêu chuẩn ACEA: E4/E6/E7/E9, chuyên dùng cho động cơ diesel, động cơ turbo tăng áp.

dau-nhot-dong-co-diesel-versimax-hd5-10w-40-2-1

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD5 10W-40

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD5 10W-40 với phê duyệt mới của MB 228.5. Dầu nhớt ô tô động cơ diesel Versimax HD5 là dầu động cơ diesel cao cấp sản xuất từ dầu gốc bán tổng hợp đáp ứng tiêu chuẩn API CI-4 và ACEA E7

dau-nhot-dong-co-deissel-versimax-hd11-5w-30-xo-25-lit

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD11 5W-30 với phê duyệt mới của Volvo, Mack và Renault. Versimax HD11 5W-30 là một loại dầu động cơ đa cấp, có cấp độ nhớt là SAE 5W-30, tiêu chuẩn ACEA: E4/E6/E7/E9, chuyên dùng cho động cơ diesel, động cơ turbo tăng áp.

dau-nhot-o-to-versimax-hd8-10w-40-1

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD8 10W-40

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD8 10W-40 với phê duyệt mới của MTU category 3.1. Dầu nhớt ô tô động cơ diesel Versimax HD8 được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp với công nghệ phụ gia Low-SAPS, bảo vệ động cơ tối ưu trong mọi điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất.

dau-nhot-o-to-multivis-eco-fa-0w-30-01

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt ô tô Multivis ECO FA 0W-30

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt ô tô Multivis ECO FA 0W-30 với sự bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật mới của STJLR.03.5007. Dầu nhớt động cơ ô tô Multivis ECO FA 0W-30 là dầu động cơ tổng hợp với hệ phụ gia Mid-SAPS của Morris Lubricants Anh Quốc. Multivis ECO FA 0W-30 sử dụng trong các động cơ ô tô giúp mang lại...

dau-nhot-dong-co-diesel-morris-versimax-hd12-15w-40

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD12 15W-40

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD12 15W-40 với phê duyệt mới của Volvo VDS 4.5. Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD12 15W-40 được sản xuất trên công nghệ Mid-SAPS từ ​​dầu gốc nhóm II. Versimax HD12 15W-40 được phát triển để sử dụng trong các động cơ diesel ...

dau-nhot-dong-co-diesel-versimax-hd3-20W-50-13-7

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD3 20W-50

Cập nhật sản phẩm: Dầu nhớt động cơ diesel Versimax HD3 20W-50 với tiêu chuẩn API CI4. Versimax HD3 20W-50 là loại dầu nhớt ô tô động cơ diesel cao cấp với công nghệ phụ gia đặc biệt cho kết quả xuất sắc trong các động cơ nạp khí tự nhiên và có turbo tăng áp

123