Dầu hộp số và truyền động

Dầu cầu: EP 85W-140

Mã sp: EPG

dầu cầu EP 85W-140 sản xuất từ dầu gốc khoáng, thiết kế để sử dụng trong một loạt các ứng...