Showing all 8 results

dầu bánh răng Lodexol 150 sản xuất dựa trên sự kết hợp của dầu gốc cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP sử dụng đạt hiệu quả cao trong nhiều các hệ thống bánh răng

dầu bánh răng công nghiệp Lodexol 100 được sản xuất dựa trên sự kết hợp của các loại dầu khoáng cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP ứng dụng trong công nghiệp

dầu bánh răng Lodexol 220 sản xuất dựa trên sự kết hợp của dầu gốc cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP sử dụng đạt hiệu quả cao trong nhiều các hệ thống bánh răng

dầu bánh răng Lodexol 320 sản xuất dựa trên sự kết hợp của dầu gốc cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP sử dụng đạt hiệu quả cao trong nhiều các hệ thống bánh răng

Dầu bánh răng Lodexol 460 sản xuất dựa trên sự kết hợp của dầu gốc cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP sử dụng đạt hiệu quả cao trong nhiều các hệ thống bánh răng

Dầu bánh răng Lodexol 680 sản xuất dựa trên sự kết hợp của dầu gốc cao cấp và phụ gia chịu cực áp EP sử dụng đạt hiệu quả cao trong nhiều các ổ trục, hộp số bánh răng, hệ thống bánh răng công nghiệp.

Lodexol FS 460 là dầu bánh răng có thành phần kết hợp của chất lỏng dầu gốc tổng hợp và phụ gia cực áp (EP), thiết kế để sử dụng trong các hệ thống bánh răng

Lodexol FS 320 là dầu bánh răng có thành phần kết hợp của chất lỏng dầu gốc tổng hợp và phụ gia cực áp (EP), thiết kế để sử dụng trong các hệ thống bánh răng