Showing the single result

Dầu phanh xe ô tô DOT 4 ESP được thiết kế với công thức đặc biệt để cho phép chương trình hệ thống điện tử(ESP) hoạt động hiệu quả, ổn định trên một phạm vi rộng. Dầu phanh xe ô tô DOT 4 ESP sử dụng cho các hệ thống phanh và ly hợp của ô tô; kể cả các hệ thống phanh ESP.